Forum Energii i Recyklingu: o wyzwaniach dla rynku ZSEE

O czekających w najbliższych czterech latach wyzwaniach dla państwa i branży elektronicznej dotyczących gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  mówił prezes Związku Cyfrowa Polska podczas 19. Forum Energii i Recyklingu, zorganizowanego przez wydawnictwo Abrys podczas targów Pol-Eco-System w Poznaniu.

Prezes Michał Kanownik przedstawił podczas konferencji sześć najważniejszych wyzwań. Pierwszy, jego zdaniem wynika z przyjętych na początku października przez Komisję Europejską rozporządzeń dotyczących ekoprojektowania urządzeń AGD i RTV. Przypomniał, że te w głównej mierze promują sprzęt energooszczędny, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój branży. – By jednak tak się stało, konieczna jest przy tym kampania wyjaśniająca konsumentom, dlaczego zakup i wymiana na tego typu urządzenia jest dla nich opłacalna – dodał.

Ważne, jak podkreślił Michał Kanownik, jest również edukowanie konsumentów, jak prawidłowo postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym. – Jest to w interesie nas wszystkich. Jeśli bowiem konsument nie będzie wiedział, jak pozbyć się starego urządzenia albo będzie to robił nieprawidłowo, to nie zbierzemy ani nie przetworzymy ZSEE zgodnie z określonymi, wymaganymi targetami zbiórki – zaznaczył prezes Cyfrowej Polski.

Wśród wyzwań wymieniał również potrzebę doregulowania kwestii odbioru starego sprzętu przy dostawie nowego, zwłaszcza tego niekompletnego oraz kwestii re-use. Przypominał, że nadal brakuje nadzoru nad tym, ile i jakiego typu przetworzonego sprzętu trafia ponownie na rynek oraz czy spełnia on normy bezpieczeństwa. A konsumentom brakuje też świadomości, jaki produkt nabywają – nie istnieją bowiem żadne obowiązki informacyjne o tym, że dany sprzęt został przetworzony i nie jest produktem oryginalnym.

Nadal problemem jest szara strefa w gospodarowaniu ZSEE. Mimo wprowadzanych przepisów, wciąż istnieje pole do funkcjonowania nieuczciwych firm, które w rzeczywistości przetwarzają zużyty sprzęt jedynie „na papierze”. Zdaniem Michała Kanownika wdrażana Baza Danych o Odpadach jest dobrym krokiem, by te patologie znacznie ograniczyć.

Związek Cyfrowa Polska była partnerem tegorocznej edycji Forum Energii i Recyklingu, który odbywał się w dniach 9-10 października 2019 r. w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *