KRRiT o systemie oznakowania odbiorników cyfrowych

W Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyły się warsztaty na temat znakowania odbiorników cyfrowych DAB i DAB+ – tzw. TickMark. W spotkaniu oprócz Związku Cyfrowa Polska wzięli udział przedstawiciele resortu cyfryzacji, UKE, Instytutu Łączności, nadawcy publiczni, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura KRRiT.

Jak poinformował przewodniczący Witold Kołodziejski, Krajowa Rada wraz z Polskim Radiem pracują nad koncepcją rozszerzenia zasięgu radia cyfrowego w Polsce, m.in. nad pokryciem dróg i autostrad, tak by kierowcy mogli korzystać z dodatkowych funkcji drogowych.

Z kolei o doświadczeniach Wielkiej Brytanii z wdrożenia systemu znakowania odbiorników –  TickMark – mówił jego twórca Laurence Harrison, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Digital Radio UK. Zapewniał, że wprowadzenie na rynek brytyjski w 2014 r. odbiorników oznaczonych TickMark  okazało się korzystne zarówno dla konsumentów, jak i przemysłu. – Przebadane w wyspecjalizowanym laboratorium odbiorniki charakteryzują się pełną zgodnością z minimalnymi wymaganiami europejskimi, zawartymi w normie ETSI – mówił. Podkreślił, że system ma zasięg ogólnoeuropejski – obok  Wielkiej Brytanii zaadoptowały go Norwegia, Szwajcaria i Holandia.Znakowanie  TickMark dotyczy nie tylko produktów – odbiorników, lecz również firm instalujących adaptery DAB+ w samochodach pochodzących z rynku wtórnego oraz dostawców sprzętu. Jest to więc system gwarantujący jakość produktów i usług w obszarze konsumenckim DAB i DAB+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *