Opinia do propozycji zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Prezes Michał Kanownik skierował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry uwagi Związku Cyfrowa Polska do projektowanej przez resort ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Związek podkreśla, że popiera ideę karania nieuczciwych przedsiębiorców, którzy dopuszczają się przestępstw gospodarczych. W opinii Cyfrowej Polski w projekcie znalazły się jednak zapisy, które nie spowodują, że poprawi się skuteczność wymierzania kary wobec takich podmiotów. Zdaniem Związku niektóre z propozycji są nieprecyzyjne lub zbyt daleko idące. „Projektowane przepisy przede wszystkim uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie będzie stać na wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych oraz odpowiedniej obsługi prawnej” – uważa Związek.

W opinii przesłanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, Cyfrowa Polska wnosi o rezygnację z sankcji dla podmiotów zbiorowych za niedochowanie należytej staranności – wobec braku jasno sprecyzowanych wymagań i wzorów postępowania. W opinii Związku należy również wyłączyć z projektu przepisy, stanowiące o likwidacji prejudykatu, czyli czyli warunku uprzedniego skazania sprawcy czynu zabronionego, jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Co prawda w tym przypadku, projekt zakłada możliwość wznowienia postępowania wobec podmiotu zbiorowego, który został wcześniej skazany, w przypadku uniewinnienia domniemanego sprawcy, to jednak w opinii przedsiębiorców nie rozwiązuje to problemu. „Firma prawomocnie skazana, najpewniej do tego czasu zniknie z rynku. Procesy odszkodowawcze są kosztowne i długotrwałe, a ponadto narażałyby Skarb Państwa na stratę z tytułu wypłaty zasądzonego odszkodowania” – podkreślono w opinii od Ministerstwa Sprawiedliwości.

Związek Cyfrowa Polska postuluje również modyfikację zapisów w zakresie uprawnienia jednostkowego prokuratora do wszczęcia postępowania przeciwko firmie, ze względu na to, że już samo postępowanie może wywołać bardzo poważne straty wizerunkowe dla firmy.

Pełna treść stanowiska >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *