Michał Kanownik w radzie ds. cyfryzacji

Prezes Cyfrowej Polski został wskazany przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na członka Rady do spraw cyfryzacji, która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Rada to rodzaj think-tanku, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli resortu cyfryzacji. Jej członkowie opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracują w takich obszarach, jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Ich zadaniem jest m.in. generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz przygotowywanie projektów i rozwiązywanie związanych z nimi problemami.

19 lutego Michał Kanownik oficjalnie odberał nominację na członka Rady od ministra cyfryzacji. Prezes Związku Cyfrowa Polska będzie jednym z 20 członków Rady. Kadencja każdego z nich trwa 2 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *