Europejska branża cyfrowa przedstawia wizję cyfrowej Europy 2025 r.

Organizacje sektora cyfrowego z 30 europejskich krajów, w tym z Polski, zrzeszonych w Digital Europe zaprezentowały wspólny manifest na wizję cyfrowej Europy w 2025 r. Branża uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat konieczne będzie zharmonizowanie prawa pomiędzy krajami, wyedukowanie obywateli w zakresie umiejętności cyfrowych, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych, młodych firm, które w przyszłości mogłyby konkurować na globalnych rynkach.

Manifest zatytułowany „Silniejsza cyfrowa Europa 2025” został przyjęty podczas konferencji Masters od Digital 2019, która odbywała się w ubiegłym tygodniu w Brukseli. – Nasza wizja cyfrowej Europy to taka, w której technologie cyfrowe i innowacje będą elementem gospodarki zapewniające Europejczykom miejsca pracy, innowacyjne usług, które poprawią ich jakoś życia oraz dobrobyt. Europejskie kraje powinny współpracować w tym obszarze, by móc skutecznie konkurować na światowych rynkach – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, członek Zarządu Digital Europe.

Potrzebny wspólny rynek i cyfrowa edukacja

Dokument przedstawia siedem kluczowych wyzwań, których podjęcie w ciągu najbliższych pięciu lat – zdaniem członków Digital Europe – powinno być wspólnym priorytetem dla rządzących i biznesu. Wśród nich wskazano na potrzebę utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Chodzi m.in. o harmonizację przepisów, zapobieganie barierom w handlu pomiędzy krajami Unii, wzmacnianie konkurecyjności oraz uproszczenie przepisów. „Europa potrzebuje spójnego i skonsolidowanego rynku, dostosowanego do XXI wieku i konkurencyjnego na pozimie globalnym ” – podkreślono w dokumencie.

W manifeście zwrócono również uwagę na konieczność edukacji obywateli Europy w zakresie kompetencji cyfrowych. Podkreślono, że szczególnie młodzi Europejczycy powinni otrzymać solidną wiedzę na temat zasad ochrony prywatności w cyfrowym świecie oraz przed cyberzagrożeniami. W program edukacyjny powinny być wpisane tematy związane z innowacjami technologicznymi – zaznaczono w dokumencie.

Priorytetem innowacje i powszechny dostęp do sieci

Europejska branża cyfrowa uważa także, że dostęp do bezpiecznego internetu i usług cyfrowych musi stać się podstawowym prawem każdego obywatela Unii. Wyzwaniem dla krajów UE jest dziś to, aby w 2025 r. każde europejskie gospodarstwo domowe posiadało stały dostęp do sieci w technologii 4G. Ponadto, zdaniem branży cyfrowej kraje UE przez następne 5 lat mocno muszą postawić na rozwój innowacji oraz wspieracie start-upów, które mają szanse konkurować na rynkach światowych. „Wzywamy państwa członkowskie do współpracy i ustalenia priorytetów oraz przeznaczenia znacznie większych środków na program cyfryzacji Europy.  5G, Internet Rzeczy i chmura to przełomowe technologie, które mogą zapewnić społeczno-ekonomiczne korzyści o wartości ponad 110 miliardów euro i stworzyć 2,3 miliona nowych miejsc pracy w Europie” – oszacowano w manifeście Digital Europe. Branża zwraca przy tym uwagę na potrzebę budowy zdrowej konkurencji i wprowadzenia zachęt dla firm posiadających innowacyjne pomysły i projekty, by te ze swoimi produktami i usługami wychodziły poza granice swoich krajów, na poziom europejski i światowy.

Wspólnym zadaniem cyberbezpieczeństwo

Zdaniem sygnatariuszy kraje Europy muszą także działać wspólnie w budowaniu tarczy ochronnej przeciwko cyberzagrożeniom. „Wysiłki podejmowane przez rządy i biznes w tym zakresie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i budowania zaufania obywateli Europy. A ponieważ dane nie kończą się na granicach, musimy współpracować również na poziomie globalnym” – napisano w dokumencie Digital Europe.

Teraz manifest „Silniejsza cyfrowa Europa 2025” trafi do rządów 30 europejskich krajów oraz polityków instytucji unijnych.

Przeczytaj pełną treść manifestu Digital Europe

kliknij tutaj [w języku polskim]

click here [English version]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *