Nowe obszary zainteresowania Związku Cyfrowa Polska

Związek Cyfrowa Polska podjął decyzję o powołaniu w ramach swojej wewnętrznej struktury czterech nowych komitetów zadaniowych. Zajmą się one odpowiednio kwestiami: chmury, transformacji cyfrowej w edukacji, obszarem rynku e-commerce oraz reklamy.

Jak zaznacza prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, powołanie nowych komitetów to odpowiedź na kolejne wyzwania, które stoją przed branżą cyfrową i na które firmy działające w tym sektorze muszą znaleźć właściwe rozwiązania. – Technologia nie stoi w miejscu, wkracza do coraz to nowych obszarów działalności. To jednocześnie sprawia, że taka postępująca cyfryzacja wymaga ciągłego monitoringu oraz bieżących aktualizacji w zakresie regulacji i postępowania, a także wspólnych działań sektora na rzecz tego, by pewne praktyki ujednolicić i postawić jako wzór. W ramach komitetów utworzonych w ramach struktur naszego Związku, przedstawiciele firm członkowskich – doświadczeni eksperci – będą razem pracowali nad inicjatywami i projektami, które pomogą rozwojowi cyfrowego rynku w naszym kraju, w konkretnych ściśle określonych obszarach – mówi Michał Kanownik.

W ramach Komitetu ds. Chmury eksperci Cyfrowej Polski podejmą temat m.in. standaryzacji usług chmurowych oraz wypracowania praktyk w tym zakresie. Z kolei członkowie Komitetu ds. Transformacji Cyfrowej w Edukacji zajmą się np. zbudowaniem standardów i wymagań dla rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie nauki szkolnej. Natomiast w ramach Komitetu ds. Rynku E-commerce firmy zaangażowane w ten obszar wspólnie będą dyskutowali nad rozwiązaniami, które przyśpieszą oraz ułatwią rozwój tego obszaru gospodarki. A członkowie Komitety ds. Reklamy podejmą temat regulacji rynku reklamowego i kwestii tzw. greenwashingu. Jak przypomina Związek Cyfrowa Polska, organizacja od początku 2021 r. jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, która promuje najwyższe standardy w komunikacji.

W sumie w ramach struktur Cyfrowej Polski będzie działało już 13 komitetów zadaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *