Opinia do projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa

Związek Cyfrowa Polska przesłał do Ministerstwa Cyfryzacji swoją opinię do projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Zwraca w niej uwagę m.in. na potrzebę doprecyzowania modelu współpracy na linii administracja publiczna – sektor prywatny oraz kwestie związane z edukacją na temat cyfryzacji i idących za nią cyberzagrożeń.

 

Jak zaznacza prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik w piśmie do ministra Marka Zagórskiego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa to wspólne wyzwanie dla państwa oraz sektora prywatnego. Związek Cyfrowa Polska chętnie włączał się w przeszłości w projekty realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i deklaruje dalszą współpracę m.in. przy realizacji Strategii. „W naszej ocenie zapewnienie cyberbezpieczeństwa będzie efektywne jedynie przy szerokiej współpracy ekspertów z doświadczonych firm działających w tym obszarze”. Zdaniem Związku należy doprecyzować projekt Strategii w zakresie modelu współpracy z samorządami, podmiotami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi m.in. „w doborze, wdrażaniu i utrzymaniu środków technicznych zwiększających cyberbezpieczeństwo, w tym korzystania z nowoczesnych i bezpiecznych modeli przetwarzania w chmurach obliczeniowych, tworzenia bezpiecznych aplikacji oraz korzystania z bezpiecznych systemów mobilnych”.

 

Związek zwraca też uwagę na potrzebę doprecyzowania kwestii finansowania celów zawartych w Strategii. „Cyberbezpieczeństwo powinno być zarówno dla administracji publicznej, jak również dla przedsiębiorców i wszystkich obywateli kwestią nadrzędną, dlatego należy zainwestować wszelkie, możliwe środki z budżetu państwa, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu” – czytamy w opinii Związku. Prezes Kanownik zaznacza, że trudno bowiem założyć – jak jest w Strategii – że przyjęte rozwiązania nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Prezes Związku przypomina, że kilka miesięcy temu Komisja Europejska w nowym programie wspierającym cyfryzację w krajach Unii na lata 2021-2027 założyła, że na ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa oraz finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństw trzeba będzie przeznaczyć 2 mld euro. „Z całą pewnością są to koszty, które warto ponieść. Bo inwestycje w cyfryzację i cyberbezpieczeństwo są niezbędne do dalszego rozwoju innowacji i nowoczesnej gospodarki konkurencyjnej dla Europy i Świata” – argumentuje prezes Związku.

 

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę Cyfrowa Polska jest edukacja na temat cyberzagrożeń – zarówno konsumentów, jak i urzędników administracji publicznej. Związek  rekomenduje wprowadzenie specjalnych programów edukacyjnych, które zwiększałyby wiedzę konsumentów o cyberzagrożeniach wynikających ze stosowania urządzeń elektronicznych oraz wskazywały na praktyczne rozwiązania chroniące urządzenia przed cyberatakami. Powinny też powstać specjalne wytyczne stosowane przez administrację państwową przy przetargach i zamówieniach publicznych na sprzęt elektroniczny, które dotyczyłyby właśnie cyberbezpieczeństwa. Wymogiem powinno stać się̨ także to, że administracja publiczna wykorzystuje tylko sprzęt elektroniczny posiadający specjalny krajowy certyfikat bezpieczeństwa, który powinien zostać wprowadzony przez polski rząd.

 

Pełna treść opinii do pobrania tutaj: Opinia Cyfrowej Polski do projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *