Polska branża cyfrowa apeluje o ścisłą współpracę technologiczną UE-USA

Transatlantycka współpraca UE i USA na rzecz cyberbezpieczeństwa dzięki swobodnemu przepływowi danych, kreowanie wspólnych standardów technologicznych oraz budowa sprawiedliwych ram prawnych dot. ochrony prywatności w sieci i aktywności na rynku cyfrowym UE – o działania w tych obszarach apeluje do władz Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Związek Cyfrowa Polska w dniu wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. W opublikowanym w piątek apelu krajowa branża cyfrowa przypomina o fundamentalnym znaczeniu współpracy transatlantyckiej dla bezpieczeństwa Polski i Europy w obliczu trwającej napaści Rosji na Ukrainę.

Branża cyfrowa wskazuje w swoim stanowisku na wartość współpracy na linii UE-USA w związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę. „W obliczu nieusprawiedliwionej i niesprowokowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska branża cyfrowa i nowoczesnych technologii pragnie przypomnieć o szczególnym znaczeniu, współpracy Unii Europejskiej, w tym Polski, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – czytamy w apelu Związku Cyfrowa Polska, w którym podkreślono również szczególną pozycję Polski w tych relacjach i wystosowano apel o ścisłą współpracę. „Dla Polski– państwa, w którym aktywność biznesu wywodzącego się ze Stanów Zjednoczonych ma wieloletnią tradycję i wnosi niesłychanie wiele w rozwój sektora ICT, umacnianie tej współpracy ma szczególnie istotny wymiar. Jako sektor świadomy zagrożeń, przed którymi stoi Europa i jej partnerzy, apelujemy by obie strony relacji UE-USA podjęły zdecydowane działania na rzecz rozwiązania najistotniejszych problemów, z którymi przychodzi nam się mierzyć” – wnosi Cyfrowa Polska.

 

Technologiczne porozumienie w służbie bezpieczeństwa i gospodarki

Zdaniem Związku Cyfrowa Polska dla rozwoju bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego w kraju i UE niezbędne jest pogłębianie współpracy transatlantyckiej na polu opracowywania i przyjmowania wspólnych standardów technologicznych w obszarach sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa, ale również w sferze praw człowieka. W swoim apelu branża cyfrowa wskazuje, że konieczne jest zrewidowanie europejskiego podejścia do przetwarzania danych. „Wojna wywołana rosyjską agresją sprawia, że konieczne jest zupełnie nowe spojrzenie na bezpieczeństwo przetwarzania danych, dla zapewnienia którego granice UE mogą okazać się niewystarczające. Transfer danych za oceany to szansa, by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno państw UE, jak i pojedynczych podmiotów infrastruktury krytycznej. Pamiętać należy, że USA to główny gwarant naszego bezpieczeństwa w NATO, a bezpieczeństwo to nabiera dziś również wymiaru cyfrowego” – czytamy w stanowisku Związku Cyfrowa Polska.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że tak rozwój istotnej kooperacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sferze cyfrowej nie przebiega niestety bez przeszkód. „Nie bez znaczenia dla przyszłości tej współpracy jest fakt, że Stany Zjednoczone krytycznie podchodzą do europejskich planów regulacji rynku cyfrowego, które wpłyną na działalność amerykańskich korporacji technologicznych. Przedstawione przez KE projekty mające na celu regilację platform internetowych przewidują listę obowiązków i ograniczeń dotyczących największych – w znacznej większości amerykańskich – podmiotów. Ponadto, niektóre obowiązki w zawartym w czwartek (24 marca) wstępnym porozumieniu politycznym w sprawie aktu o rynkach cyfrowych (DMA) mogą mieć niepożądane konsekwencje dla bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników oraz potencjalnie lekceważyć zasady prawa własności intelektualnej. Z przykrością odnotowujemy próby narzucania narodowych standardów na arenie rynku cyfrowego Europy przez niektóre państwa członkowskie UE, szczególnie gdy mają one wyraźnie dyskryminacyjny i antyamerykański charakter, tak jak miało to miejsce np. podczas próby przeforsowania krajowych standardów przetwarzaniaw chmurze przez prezydencję francuską” – piszą autorzy dokumentu, w którym wezwano również do pilnego opracowania ram prawnych dla transferu danych i ochrony prywatności w sieci.

Apel o pilne pogłębienie stosunków

Związek Cyfrowa Polska wzywa w swoim apelu rząd Polski i KE do podjęcia zdecydowanych oraz intensywnych działań na rzecz uregulowania stosunków handlowych UE-USA w sferze nowoczesnych technologii, zwracając uwagę na znaczenie tych relacji dla bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego.  „Jesteśmy przekonani, że stabilna i podparta solidną podstawą prawną współpraca transatlantycka w sferze cyfrowej jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski i Europy. Przypominamy o fundamentalnym znaczeniu przepływu danych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki i deklarujemy chęć i gotowość, by wspierać naszych liderów w opracowaniu niezbędnych ram prawnych” – czytamy w apelu Związku Cyfrowa Polska, który opublikowany został w dniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *