Priorytetem przy wprowadzaniu sieci 5G musi być bezpieczeństwo [STANOWISKO]

Do końca stycznia trwały konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Stawka jest duża, bo cena wywoławcza każdego z czterech bloków wynosi aż 450 mln złotych. Jak jednak przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska w piśmie do prezesa UKE, priorytetem powinny być nie zyski, a cyberbezpieczeństwo.

Cyfrowa Polska zwracają uwagę przede wszystkim na kwestię cyberbezpieczeństwa jako kluczowej dla wdrożenia i właściwego funkcjonowania sieci piątej generacji.

5G to potężne narzędzie, które powinno zostać oddane do dyspozycji wyłącznie zaufanych podmiotów – podkreśla Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Konieczne jest zatem uszczelnienie systemu, aby zapobiec nieuprawnionemu administrowaniu danymi przez zewnętrznych operatorów. Stawką jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dla Polski – zaznacza. 

Konieczna obiektywna ocena ryzyka

Szczegółowe rekomendacje Związku Cyfrowa Polska dotyczą między innymi tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka, czyli mogących naruszać standardy zaufania i korzystać z sieci w sposób nieuprawniony (np. w celu prowadzenia świadomej dezinformacji). „Jeżeli sprzedawca/producent zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, należy go niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu, jak i usług” – postulują eksperci Cyfrowej Polski.

I dodają, że dalsze kroki powinny być zastosowane wobec sprzętu dostarczanego przez potencjalnie niebezpiecznego dostawcę. Chodzi przede wszystkim o jego wykluczenie z dalszego użytkowania.

Cyfrowa Polska dodaje też kilka rekomendacji o charakterze ogólnym. Czytamy w nich, że należy przedyskutować kwestię oceny ryzyka. Zdaniem ekspertów organizacji, operatorzy nie powinni móc sami oceniać swojego działania, bo to w oczywisty sposób rodzi pytania o obiektywność. „Dlatego postulujemy przeniesienie oceny ryzyka na niezależny podmiot zewnętrzny” – piszą specjaliści w piśmie do prezesa UKE. Według nich takiej oceny powinien dokonywać kompetentny i niezależny organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak podsumowuje Michał Kanownik, w tak newralgicznym temacie jak sieci 5G należy dokonać wszelkich starań, aby właściwie ocenić ryzyko i zapobiec mu w odpowiednim czasie. – Dlatego uważamy, że podmiot oceniający musi być maksymalnie bezstronny i kompetentny oraz nie mieć żadnych powiązań biznesowo-handlowych z ocenianym podmiotem – podkreśla prezes Cyfrowej Polski.

Pełna treść stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *