Ruszają prace nad wymogami ekoprojektowania dla elektrourządzeń

Przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym powołano komitet wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią. Zajmie się on m.in. ustaleniem wymogów dotyczących produktów elektrycznych i elektronicznych w aspekcie ekoprojektowania. ZIPSEE Cyfrowa Polska jest członkiem komitetu.


Na stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu wskazano dyrektora ds. realizacji projektów w ZIPSEE Cyfrowa Polska Dominika Dobka. „Prace, które będą prowadzone w Komitecie bezpośrednio odwołują się do unijnej Dyrektywy o ekoprojekcie. To przepisy, których celem jest ograniczenie wpływu produktów wykorzystujących energię na środowisko” – mówi Dominik Dobek. Jak zaznacza, Komitet opracuje zatem narzędzia, które pozwolą definiować oraz oceniać wydajność materiałową sprzętu, tak, aby spełniał on unijne normy.

Chodzi tu m.in. o takie aspekty jak ocena możliwości aktualizacji urządzeń, ocena możliwości ułatwień naprawy urządzeń, ocena możliwości zastosowania ułatwień dla ponownego wykorzystania sprzętu lub podzespołów czy ułatwień w recyklingu i odzysku urządzeń. Prace Komitetu służyć więc będą ostatecznie m.in. ujednoliceniu standardów oceny ekoprojektowania urządzeń pod kątem aspektów gospodarki obiegu zamkniętego, a także unifikacją procesów i zmniejszeniem kosztów dostosowania do wymogów środowiskowych.

Członkowie Komitetu chcą również zwiększać wiedzę techniczną producentów i importerów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także budować świadomość konsumentów na temat wpływu użytkowania takich urządzeń na środowisko. Prace Komitetu będą też wspierać przepisy prawne w kontekście harmonizacji norm krajowych oraz mają prowadzić do zapewnienia jakości i konkurencyjności wyrobów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *