Trzeba zwiększyć transparentność OZZ-ów

Związek Cyfrowa Polska pozytywnie odnosi się do przyjętego przez rząd projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi autorstwa Ministerstwa Kultury. – Mamy nadzieję, że podczas prac w Sejmie zostaną wprowadzone rozwiązania, które jeszcze bardziej zwiększą transparentność działalności OZZ-ów w Polsce – zaznacza jednak prezes Związku Michał Kanownik.

Jak zauważa Związek Cyfrowa Polska, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy odpowiada nie tylko na wymagania unijnej dyrektywy, ale również na wielokrotnie powtarzane w dyskusji publicznej postulaty o transparentności – podnoszone przez środowiska twórców, konsumentów kultury, a także odbiorców, którzy wykorzystują kontent w życiu codziennym. – Dlatego dobrze się stało, że rząd wreszcie przyjął ten długo oczekiwany projekt. Mamy nadzieję, że dzięki temu ustawa wprowadzi większą transparentność działalności OZZ-ów – ocenia Kanownik.

Michał Kanownik przypomina, że podczas konsultacji społecznych jego Związek zgłaszał swoje postulaty, które zdaniem branży elektronicznej powinny znaleźć się w nowej ustawie. Jedną z propozycji było nadanie organizacjom zbiorowego zarządzania statusu organizacji pożytku publicznego. – Z uwagi na to, że po części OZZ-y są organizacjami, które powinny działać nie tylko w interesie twórców, ale też interesie publicznym, gdyż zarządzają środkami twórców pobieranymi od konsumentów, powinny one działać na zasadach organizacji pożytku publicznego – mówi Kanownik. Jego zdaniem spowoduje to zwiększenie przejrzystości działań OZZ-ów oraz wprowadzi szereg regulacji, które przyczynią się do poprawy efektywności zarządzania pobieranymi środkami. – Dlatego mamy nadzieję, że podczas procesu legislacyjnego w Sejmie uda się jeszcze wprowadzić do projektu ustawy takie zapisy, które zwiększą transparentność działalności OZZ-ów. Jest to w interesie nas wszystkich – tłumaczy prezes Związku. I dodaje, że podczas prac w Sejmie warto się również zastanowić nad wprowadzeniem większych uprawnień kontrolnych dla Ministerstwa Kultury względem działalności OZZ-ów.

Branża elektroniczna jest częścią systemu wynagradzania pracy twórców w ramach rekompensaty dla twórców za tzw. dozwolony użytek. Producenci sprzętu elektronicznego przekazują systematycznie do organizacji zbiorowego zarządzania środki z tzw. opłaty reprograficznej, którą objęty jest sprzęt, który może być wykorzystywany przez jego użytkowników do legalnego kopiowania na własny użytek muzyki, filmu czy książek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *