Są nowe rekomendacje UZP na zamówienia publiczne komputerów

Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe. – To jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez branżę cyfrową dokument, ponieważ jego poprzednia wersja pochodziła sprzed 9 lat. Przez ten czas nastąpił duży postęp technologiczny, więc zalecenia odnośnie zamówień nie przystawały do dzisiejszych wymagań rynkowych – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Związek w ramach grupy roboczej przy UZP pracował nad rekomendacjami.

Jak zauważa Kanownik, branża cyfrowa i nowoczesnych technologii jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na polskim rynku. Jednak za postępem technologicznym często nie nadąża prawo. A bez regulacji, które by nadążały za rozwojem rynku, trudno jest funkcjonować.

Dlatego nowe rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień na zestawy komputerowe to ważny dokument, który wychodzi naprzeciw oczekiwań branży nowoczesnych technologii – zaznacza Michał Kanownik.

UZP: rekomendacje to praktyczne wskazówki

Jak podkreśla UZP, nowe wytyczne są stricte techniczne i zwierają praktyczne wskazówki dla zamawiających dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia na dostawę zestawów komputerowych. „Uwypuklając aspekty techniczne nie chcieliśmy, aby dokument koncentrował się na kwestiach proceduralnych dotyczących udzielania zamówień, nie stanowią one bowiem dla Zamawiających tak dużego wyzwania, jak zagadnienia techniczne” – wyjaśnia UZP.

Nowe rekomendacje mają dawać jednak zamawiającym swobodę w wyborze sprzętu. „Mając świadomość, iż część zamówień będzie odpowiadała na niestandardowe potrzeby różnych Zamawiających, staraliśmy się w tych sytuacjach pokazać spectrum możliwości, nie koncentrując się na jednym rozwiązaniu” – zaznacza UZP.

Dokument z rekomendacjami został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zgłosiło do niego uwag.

Jakie są nowe wytyczne?

Podstawową zasadą opisu przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych – według nowych wytycznych – powinno być specyfikowanie właściwości użytkowych urządzeń, a nie ich szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Jak argumentuje UZP, potrzeby zamawiającego są wyznaczone nie rozwiązaniami technicznymi zawartymi w zamawianym sprzęcie, lecz atrybutami określającymi przydatność urządzenia komputerowego do realizacji zadań, czyli poprzez właściwości użytkowe tego urządzenia. Te zaś wyznaczone są przede wszystkim:

  • wydajnością urządzenia komputerowego popartą przeprowadzonym testem;
  • ergonomią pracy;
  • zgodnością urządzenia komputerowego z oprogramowaniem wykorzystywanym przez zamawiającego;
  • cyklem życia produktu, w tym okresem dostępności podzespołów do napraw;
  • jakością procesu wytwarzania, decydującą o trwałości i niezawodności sprzętu na podstawie odpowiednich norm;
  • warunkami gwarancji świadczonej przez producenta.

Pełny dokument z rekomendacjami UZP znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *