Konsultacje branży cyfrowej nad regulacjami Ministerstwa Finansów

Związek Cyfrowa Polska konsultuje z Ministerstwem Finansów ich najnowsze regulacje dotyczące m.in. pakietu SLIM VAT 2 oraz projektu wprowadzającego krajowy system e-fakturowania. Organizacja wysłała do wiceministra Jana Sarnowskiego swoje uwagi do procedowanych w resorcie projektów ustaw.

Jak przypomina prezes Związku Michał Kanownik, jego organizacja od początku wspierała wszelkie działania resortu finansów w zakresie walki z oszustwami VAT-owymi. – Dziś jednak istotne jest też to, aby system fiskalny państwa był również przyjazny dla przedsiębiorców i nowoczesny, dostosowany do cyfrowego świata i wykorzystujący współczesne technologie. Takiej sprawności, którą może zapewnić digitalizacja, oczekuje biznes – mówi Kanownik i dodaje:  ­– Właśnie nasz głos, branży nowoczesnych technologii, w ocenie nowych regulacji może pomóc w wypracowaniu wspólnie z resortem finansów rozwiązań, które nie tylko nie zahamowały rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale i je wesprą w ich działalności.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 resort finansów planuje zmodyfikowanie obowiązujących zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, co jest kierunkiem zmian, jakich oczekują podatnicy. Jednak zdaniem Związku, regulacje te powinny tez dotyczyć rozliczeń z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jak również zniesienia warunku otrzymania faktury dokumentującej WNT w terminie 3 miesięcy. Jak argumentuje prezes Cyfrowej Polski w piśmie do Ministerstwa Finansów, konsekwencje finansowe prowadzenia rozliczeń zgodnie z obecnymi przepisami – a w szczególności konieczność zapłaty odsetek – odczuwalne są przez podmioty, które raportują sprzedaż towarów oraz zakupy wewnątrzwspólnotowe i które nie są w stanie dotrzymać terminu 3 miesięcy. Np. ze względu na niedostępność faktur wystawionych przez kontrahenta.

E-fakturowanie

Cyfrowa Polska uważa za zasadne wdrożenie systemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez wprowadzenie tego rozwiązania etapowo zaczynając od istotnej długości okresu przejściowego, podczas którego to rozwiązanie będzie fakultatywne.

Jak podkreślono w piśmie do resortu finansów, ważną kwestią dla przedsiębiorstw jest obecna tendencja do wdrażania w całej UE szeregu różnych systemów e-fakturowania i raportowania w czasie rzeczywistym, przy ograniczonej harmonizacji lub też jej braku. Takie rozdrobnienie technologiczne jednolitego rynku Unii Europejskiej stanowi jednak sporą barierę dla przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność transgraniczną i to niezależnie od ich wielkości. Często prowadzi to do ponoszenia przez przedsiębiorstwa kosztów oraz powstania barier wejścia na nowe rynki, co szkodzi finalnie interesom konsumentów. Dlatego Związek postuluje, by opracowane rozwiązania e-fakturowania przez polski rząd wpisywały się w te, które zostały już wdrożone w innych krajach UE, bądź mogą pojawić się w Unii i poza nią w przyszłości.

Harmonizacja przepisów

Takie dostosowanie pozwoli uniknąć dublowania się kosztów ponoszonych przez polskich podatników, którzy będą musieli budować systemy informatyczne, aby spełnić wymogi zarówno polskiego systemu, jak i systemów obowiązujących w innych krajach. Dlatego – w ocenie Związku – najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby polski rząd ustalił harmonogram, który umożliwiłby skuteczną integrację propozycji różnych krajów przed wdrożeniem systemu faktur ustrukturyzowanych w Polsce. – Ufamy, że w odpowiednim czasie pojawią się dalsze możliwości współpracy z Ministerstwem Finansów nad projektem przepisów dotyczących faktur ustrukturyzowanych, także w kontekście wymogów i specyfikacji technicznych wdrażanego systemu – podkreśla Michał Kanownik.

Szczegółowe rekomendacje Związku Cyfrowa Polska do projektów opracowywanych w Ministerstwie Finansów dostępne są pod linkami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *