Stanowisko branży w sprawie unijnych przepisów dot. targetowania reklamy politycznej

Związek Cyfrowa Polska w ramach konsultacji społecznych zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze swoimi uwagami dotyczącymi stanowiska Rządu RP na temat wniosku Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. W liście wskazano na duże znaczenie zagadnienia i konieczność zadbania o precyzję przepisów, ale również o dialog z podmiotami, których dotyczyć będzie rozporządzenie.

Jak wyjaśnia w swoim piśmie do Dyrektora Departamentu Polityki Cyfrowej KPRM Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, choć cel Komisji, jakim jest zwiększenie harmonizacji europejskich przepisów dotyczących przejrzystości reklamy politycznej jest słuszny, to regulowanie tego obszaru wymaga wyjątkowej uwagi i ostrożności. „Jest to złożona dziedzina, wymagająca równowagi między minimalizacją dezinformacji, a ochroną wolności słowa. Wybory są fundamentalną częścią demokracji, a nowe przepisy mogą pomóc w utrzymaniu otwartych i przejrzystych wyborów. Pewność prawna przepisów pomoże kandydatom, sztabom wyborczym, reklamodawcom, wydawcom i platformom zrozumieć dokładny zakres nowej regulacji i konkretne obowiązki każdego podmiotu” – czytamy w opinii podpisanej przez Michała Kanownika.

Uwagi Związku Cyfrowa Polska dotyczą potrzeby stworzenia precyzyjnej definicji reklam „politycznych”, aby prawo w jasny sposób wskazywało, które podmioty i jakie rodzaje treści podlegają obowiązkom dotyczącym reklamy politycznej. Zdaniem Cyfrowej Polski w przeciwnym wypadku ryzykujemy przyjęciem niespójnych i sprzecznych zasad na rynku, a w efekcie potencjalnie wprowadzeniem w błąd reklamodawców i podważając przejrzystość dla obywateli oraz potencjalnie szerszym niż zamierzony zakresem działania przepisów.

Ponadto, Związek apeluje, by w rządowym stanowisku znalazł się postulat wprowadzenia jasnych obowiązków dla platform i reklamodawców, tak aby w ochronę wyborów i zachowanie przejrzystości procesu wkład miała każda zaangażowana instytucja. W uwagach Cyfrowej Polski mowa również o potrzebie utrzymania dialogu podczas projektowania przepisów dot. przejrzystości i targetowania reklamy politycznej – Reklamy to dziedzina, w której można zaobserwować wiele zmian zarówno w reklamach politycznych, jak i obowiązujących regulacjach. Dalsze dyskusje z zainteresowanymi stronami pomogą w odpowiednim stosowaniu przepisów i na dostosowanie się do pojawiających się trendów, które mogą wpływać na definicje, przepisy prawne lub ich egzekwowanie – twierdzi Michał Kanownik.

Związek Cyfrowa Polska zadeklarował chęć dalszej pracy w nad szczegółami tej regulacji. W liście do Dyrektora Departamentu Polityki Cyfrowej KPRM, Michała Pukaluka wskazano również na zaangażowanie Związku w rozwiązania samoregulacyjne, takie jak unijny Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. KE pragnie, by przepisy weszły w życie i zostały w pełni wdrożone przez państwa członkowskie przed następnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zapoznaj się z całym stanowiskiem Związku Cyfrowa Polska tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *