Nowe rekomendacje UZP ws. zamówień publicznych na systemy informatyczne

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił nowy zestaw rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Został on przygotowany przy udziale grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń sektora IT, w skład której wszedł Związek Cyfrowa Polska.

Nowy tom rekomendacji pomoże zamawiającym m.in. precyzyjnie wyrażać swoje oczekiwania i zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe systemów oraz wesprze sprawiedliwą konkurencję na rynku. Zawiera on szeroki zestaw porad, które pomogą w formułowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dokumencie, który jest szczególnie pożądany w dobie zintensyfikowanej cyfryzacji jednostek administracji publicznej, ich procesów wewnętrznych i świadczonych usług, znalazło się miejsce na omówienie podziału zamówienia na części, rekomendacji mających poprawić określenie przedmiotu zamówienia, czy zasad konkurencyjnego i równego traktowania wykonawców. Zalecenia przedstawione przez UZP dotyczą również stosowania kryteriów, które pozwalają na ocenę równoważności systemów.

Co ważne rekomendacje dotyczą także odpowiedniego opisu wymaganych do obsługi zamawianego systemu IT uprawnień i przeciwdziałania zjawisku vendor lock-in, czyli uzależnienia od pojedynczego dostawcy. W Tomie udzielono również wskazówki odnośnie opisywania cyberbezpieczeństwa zamawianych systemów informatycznych.

Opublikowane zalecenia są owocem pracy ekspertów, w tym z branży cyfrowej reprezentowanej przez Związek Cyfrowa Polska. Zdaniem Michała Kanownika, prezesa ZCP nowe rekomendacje będą pomocne podmiotom zamawiającym systemy i pozwolą na rozwój rodzimej branży IT.
– Dokument jest kompleksowy i zdecydowanie usprawni zamówienia publiczne na systemy IT. Jest szczególnie cenny w obliczu postępującej i przyspieszonej przez pandemię cyfryzacji dotyczącej każdego sektora gospodarki, ale i wszystkich gałęzi administracji publicznej. Dobrze, że w Tomie znalazło się miejsce na wskazówki dot. opisu wymogów cyberbezpieczeństwa, które wciąż niestety bywa zaniedbywane oraz te odnoszące się do równego traktowania wykonawców. Z pewnością pomogą one budować sprawiedliwą konkurencję, która zaowocuje rozwojem branży w kraju. Cieszymy się oczywiście, że w powstanie zestawu rekomendacji włączono nasz Związek i inne organizacje. W ten sposób wskazówki mają ekspercki, ale również praktyczny charakter –
ocenia Michał Kanownik.

Tom rekomendacji UZP dot. zamówień publicznych na systemy informatyczne dostępny jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/ii-tom-rekomendacji-dotyczacych-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne/ii-tom-rekomendacji-dotyczacych-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *