Stanowisko: Dofinansowanie wyłącznie zakupu dekoderów ryzykowne dla widzów i krajowej gospodarki

Ograniczenie mechanizmu dofinansowania jedynie do zakupu dekoderów w sposób jawny ogranicza wybór konsumentów, naraża ich na ryzyko nieuczciwych praktyk sprzedażowych, uniemożliwia wykorzystanie w pełni możliwości nowego standardu i przyczynia się do utrzymania oraz pogłębienia wykluczenia cyfrowego wśród obywateli – wynika ze stanowiska Związku Cyfrowa Polska dotyczącego projektu ustawy wprowadzającego dofinansowanie na zakup dekoderów w związku z nadchodzącą zmianą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

Organizacja reprezentująca sektor nowych technologii przedstawiła swoją opinię w ramach prowadzonych rządowych konsultacji społecznych. Stanowisko Cyfrowej Polski trafiło m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu w KPRM, odpowiedzialnego w rządzie za cyfryzację.

Największe obawy krajowej branży cyfrowej budzi fakt, że mechanizm wsparcia finansowego konsumentów w projekcie ograniczony został jedynie do zakupu dekoderów i nie obejmuje odbiorników telewizyjnych z wyświetlaczem, czyli telewizorów. W stanowisku zaznaczono, że rozwiązanie takie niesie ryzyko poważnych konsekwencji dla krajowej gospodarki, a szczególnie sektora produkcji odbiorników TV oraz polskich odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej.

Przeczytaj pełne stanowisko tutaj.

Rezygnacja ze wsparcia polskiego sektora produkcji

Związek Cyfrowa Polska zauważa, że dofinansowanie jedynie dekoderów ma charakter dyskryminacyjny wobec części podmiotów działających w Polsce i kieruje kapitał na zewnętrzne rynki. „Sektor produkcji odbiorników telewizyjnych daje zatrudnienie ponad 30 tys. osobom i tworzy rocznie ponad 20 mln sztuk telewizorów. Polska będąca największym producentem w Europie jednocześnie nie stanowi lokalizacji produkcji dekoderów, które powstają przede wszystkim w Azji. Udzielenie dofinansowań w myśl aktualnego projektu Ustawy wyłącznie na dekodery będzie niosło ze sobą negatywne dla polskiej gospodarki skutki. Ukierunkuje popyt na rynek dekoderów, jednocześnie odmawiając podobnego wsparcia podmiotom produkującym odbiorniki TV w kraju, w efekcie utrudniając im utrzymanie i tworzenie miejsc pracy oraz budowanie PKB Polski” – napisał w swoim stanowisku Związek Cyfrowa Polska.

Organizacja wskazuje również na zagrożenie związane z możliwym wyłudzeniem przez nieuczciwe podmioty środków przeznaczonych w ramach projektu na dofinansowanie zakupu odbiorników. Branża cyfrowa proponuje uruchomienie instrumentów, za pomocą których można uszczelnić system dopłat. Postuluje np., aby odbiorniki cyfrowe objęte dofinansowaniem mogły być sprzedawane wyłącznie przez przedsiębiorców będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, tj. podmiotami, które przeszły już weryfikację dokonaną przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Odbiorcy NTC bez dostępu do nowych funkcji

Związek Cyfrowa Polska wskazuje również na szereg konsekwencji, jakie mogą ponieść sami odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej, którzy zdecydują się na wykorzystanie bonu na zakup dekodera.
„Ograniczenie mechanizmu dofinansowania jedynie do zakupu dekoderów ogranicza wybór, naraża na ryzyko nieuczciwych praktyk sprzedażowych, uniemożliwia wykorzystanie pełni możliwości nowego standardu i przyczynia się do utrzymania oraz pogłębienia wykluczenia cyfrowego wśród obywateli” – zaznaczono w dokumencie.

Cyfrowa Polska w swoim stanowisku przypomina, że dekoder nie zapewnia możliwości pełnego wykorzystania nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). „Urządzenie takie nie jest samowystarczalne. Podłączone do stosowanego dotychczas w gospodarstwie domowym telewizora niekompatybilnego z DVB-T2/HEVC nie tylko nie poprawi jakości obrazu i dźwięku, ale często nie pozwoli również na skorzystanie z nowych funkcjonalności standardu (np. telewizji hybrydowej HbbTV). Oznacza to, że nie zostanie wykorzystana szansa na dotarcie ze wszystkimi możliwościami i funkcjonalnościami nowego sygnału do odbiorców NTC” – zaznaczył Związek w piśmie skierowanym w ramach konsultacji.

Organizacja podkreśla ponadto, że rynek dekoderów w Polsce, szczególnie w kanale sprzedaży portali aukcyjnych, boryka się wciąż z problemem ofert sprzedażowych na sprzęt niespełniający wymagań technicznych na potrzeby obsługi nowego sygnału NTC, co naraża konsumentów na nieuczciwe praktyki sprzedażowe i zakup sprzętu, który nie pozwoli na odbiór nowej naziemnej telewizji cyfrowej.

Dofinansowanie jedynie dekoderów – zmarnowany potencjał cyfrowej telewizji naziemnej

Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika ograniczenie wyboru konsumentów w kwestii dostępności dofinansowania przyczyni się do marnowania możliwości nowego standardu sygnału.  – Byłoby wielką szkodą, gdyby rzesza odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej w kraju nie uzyskała dostępu do lepszej jakości telewizji i nowych funkcji, z których mogliby skorzystać wymieniając telewizor, a o istnieniu których nie dowiedzą się, jeśli zdecydują się na zakup dekodera. To nie tylko marnowanie potencjału nowej technologii, która wkracza do całej Polski, ale również zgoda na to, by gospodarstwa domowe korzystające z NTC pozostawały wykluczone cyfrowo –komentuje Michał Kanownik. Co więcej, jego zdaniem poszerzenie zakresu mechanizmu dofinansowania nie godzi w założenia projektu. – Umożliwienie dofinansowania na zakup telewizora nie wyklucza przeznaczenia bonu na zakup dekodera, a proponowane przez nas rozwiązanie nie będzie oznaczać zwiększenia nakładów na wsparcie zakupów odbiorców. Poszerzy ono jedynie dostępny dla nich wybór. Tak w czasie przejścia na DVB-T2/HEVC postępowano m.in. we Francji, czy Wielkiej Brytanii – dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Projekt ustawy i zawarty w nim mechanizm wsparcia finansowego obywateli kupujących dekodery stanowi odpowiedź na zbliżającą się zmianę standardu nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w kraju na DVB-T2 HEVC. Jeszcze w ubiegłym roku Krajowy Instytut Mediów oraz Związek Cyfrowa Polska informowały, że ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce zagrożonych jest utrata dostępu do telewizji, jeśli nie wymienią odbiorników na przystosowane do nowego standardu. Wyłączanie starego sygnału postepować będzie w Polsce stopniowo – rozpocznie się z końcem marca i potrwa do 30 czerwca tego roku.

Przeczytaj pełne stanowisko tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *