Raport dot. cyberbezpieczeństwa w Polsce: Konieczna edukacja i finansowe instrumenty wspierające inwestowanie w cyfrową ochronę

Aby zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo w Polsce konieczne są instrumenty zachęcające do inwestycji w cyberbezpieczeństwo w postaci np. ulg podatkowych,  implementacja zaleceń UZP przez zamawiających w przetargach na sprzęt oraz gruntowna edukacja konsumentów, sektora MŚP i administracji publicznej w tym obszarze. To wnioski płynące z opublikowanego raportu „Cyberbezpieczeństwo w Polsce w 2021 r.: cyberataki na urządzenia końcowe” przygotowanego przez Związek Cyfrowa Polska.

Autorzy opracowania podają, że w ubiegłym roku utrzymywał się trend gwałtownej cyfryzacji procesów biznesowych i działania sektora publicznego. Tym samym niosło to dla biznesu i administracji wyzwanie pilnych zmian w realizacji procedur oraz usług bezpieczeństwa dla danych, urządzeń końcowych i pracowników. Raport przytacza dane, z których wynika, że ponad połowa polskich firm w 2021 r. stwierdziła wzrost podatności na cyberataki, a aż 64 proc.  z nich zanotowało co najmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa, co stanowi wzrost o 10 proc. względem 2019 r. Cyfrowa Polska alarmuje jednak, że na zwiększenie budżetu finansującego cyberbezpieczeństwo zdecydowało się tylko 23 proc. firm. Raport opisuje wybrane usługi zaufania, które mogą pomóc w budowaniu cyberbezpieczeństwa w kraju i wskazuje obszary, nad którymi należy w rozpoczętym roku pracować.

Odpowiedź na wyzwanie

Aby sprostać wyzwaniom na polu cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych, zdaniem ekspertów polskiej branży cyfrowej istotne jest wdrożenie instrumentów wspierających inwestycje w rozwiązania bezpieczeństwa cyfrowego. Związek Cyfrowa Polska postuluje w raporcie wprowadzenie programu „bonów na cyberbezpieczeństwo”, czyli funduszach publicznych dostępnych dla jednostek samorządowych na zakup usług lub rozwiązań́ cybersec, przygotowanych dla nich przez polskie firmy i jednostki badawcze. Eksperci proponują także wprowadzenie mechanizmu, który pozwoliłby kwalifikować wydatki na cyberbezpieczeństwo jako ulgę na innowacje. Autorzy opracowania wskazują również, że kluczowe znaczenie będzie miała implementacja zaleceń wypracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z polskimi, branżowymi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa, a także edukacja i budowanie świadomości na temat zagrożeń, unikania i reagowania na nie wśród konsumentów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W raporcie podkreślono także znaczenie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

 

Kanownik: Cyfrowa ochrona w tyle za transformacją organizacji

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik podkreśla wagę cyberbezpieczeństwa w dobie galopującej transformacji cyfrowej i upowszechniania cyfrowych narzędzi w biznesie i administracji publicznej. – Choć zagrożenia cyfrowe dotyczą dziś urządzeń końcowych każdego konsumenta, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, to rozwój świadomość zagrożeń i dbałość o cyberbezpieczeństwo nie dotrzymują kroku powszechnej i przyspieszającej cyfryzacji. Postanowiliśmy przyjrzeć się sytuacji w kraju w ubiegłym roku i wskazać obszary, nad którymi musimy w Polsce pracować, by wspólnie zadbać o nasze bezpieczeństwo cyfrowe. Polski sektor cyfrowy nie tylko oferuje światowej klasy rozwiązania i produkty cybersec, ale włącza się również w pomoc w rozwoju bezpieczeństwa w kraju. Jako branżowi praktycy zaangażowaliśmy się w tym celu m.in. w tworzenie zaleceń UZP dot. przetargów publicznych na systemy IT  – komentuje Michał Kanownik.

Raport Cyberbezpieczeństwo w Polsce w 2021 r.: cyberataki na urządzenia końcowe został zaprezentowany 13 stycznia w czasie konferencji „#CyfryzujemyPolskę: Cyberzagrożenia 2021 r. i wyzwania na 2022 r.” zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska, pod patronatem Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Przeczytaj cały raport >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *