Technologie dla wszystkich: jak zwiększyć dostępność cyfrową?

Działania Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego w obszarze dostępności, w tym prace nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności, były jednym z tematów poruszonych podczas spotkania zorganizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. W okrągłym stole uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Spotkanie miało wielostronny charakter i dotyczyło licznych obszarów działania, bo lista produktów i usług, które mają być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest długa. To między innymi komputery, smartfony, e-booki i telewizory, usługi bankowe czy zakupy przez internet. Takie wymogi określa Europejski Akt o Dostępności (EAA).

Jesteśmy w przededniu wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności, który mocno wkracza do świata cyfrowego – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania przy  okrągłym stole.

Wiceminister dodała, że wraz z dyrektywą EAA dostępność cyfrowa nie będzie już tylko obowiązkiem podmiotów publicznych. Sięgnie znacznie szerzej i obejmie także podmioty sektora prywatnego, w tym firmy różnej wielkości.

Regulacja, nad którą pracuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy EAA.

Ustawa wdrażająca EAA zmieni podejście do dostępności. Skupiamy się na przygotowaniu dobrych przepisów prawnych, które sprawią, że to okno na świat, którym jest przestrzeń cyfrowa, stanie się oknem dostępnym dla wszystkich – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ze zdaniem wiceminister zgadza się Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Według niego kwestie dostępności technologii są nie tylko wyzwaniem, ale i szansą: – Technologia może być nadzieją  dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To właśnie w niej tkwi nadzieja na pokonanie dotychczasowych barier – mówił Michał Kanownik.

Sekretarz stanu przypomniała ponadto, że poza działaniami prawnymi podejmujemy liczne działania inwestycyjne przyczyniające się do poprawy dostępności. W tym celu z sukcesem wykorzystujemy Fundusze Unijne.

W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 będziemy wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i organy nadzoru rynku, które będą czuwać nad realizacją obowiązków nałożonych na biznes – powiedziała wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Oprócz przedstawicieli administracji państwowej i branży technologicznej, w okrągłym stole uczestniczyli przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *