Rekomendacje branży cyfrowej dla budowy sieci 5G w Polsce

Zapewnienie odpowiedniego środowiska regulacyjnego dostosowanego do realiów technologicznych, wyznaczenie pasma częstotliwości radiowych dla sieci prywatnych oraz edukacja z zakresu możliwości ich budowy oraz potencjału sieci nowych generacji – to główne rekomendacje, jakie wydał Związek Cyfrowa Polska dla budowy 5G w Polsce.

Wnioski powstały na bazie dyskusji, jaka została przeprowadzona w grudniu 2022 r. w formie okrągłego stołu. Na zaproszenie Związku Cyfrowa Polska w rozmowie udział wzięli przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej, w tym dostawcy usług 5G, reprezentanci sektorów przemysłowych oraz krajowi regulatorzy łączności elektronicznej. – Jednym z podstawowych wyzwań, przed którym staje polska gospodarka w nowym 2023 roku jest sprawne wdrożenie sieci piątej generacji. To technologia, która między innymi pomoże w robotyzacji i automatyzacji krajowego przemysłu, a miastom pomoże w rozwinięciu usług w ramach smart cities. Stąd szybka, sprawna, a przy tym bezpieczna implementacja sieci powinna być priorytetem – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Kluczowe regulacje i wsparcie przy budowie sieci prywatnych

Podczas przeprowadzonej dyskusji określono trzy główne rekomendacje dla budowy sieci 5G w Polsce. To przede wszystkim konieczność rozpisania i procedowania postępowań administracyjnych i narzędzi formalnych, które pozwolą na rozwój sieci nowych generacji w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o aukcji 5G, ale i także uchwalenie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Cyfrowa Polska rekomenduje również przeznaczenie odpowiednio szerokiego fragmentu pasma spektrum częstotliwości radiowych dla sieci prywatnych. W opinii Michała Kanownika rozwój tego rozwiązania pomoże w transformacji cyfrowej polskiego przemysłu, co w efekcie przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki poprzez inwestycje w nowe, zaawansowane technologie. Wskazuje przy tym na udane wdrożenia, które mamy już w Polsce, jak np. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy testy prowadzone w zakładach przemysłowych Orlen.

Być przygotowanym na 5G

Związek Cyfrowa Polska zwraca również uwagę na potrzebę edukacji z zakresu możliwości budowy sieci prywatnych i potencjału technologii 5G wśród przedsiębiorców oraz samorządów. – Już dziś zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne powinny przygotowywać się do wykorzystania potencjału, który przynosi technologia 5G. Teraz mamy na to czas i państwo oraz biznes wspólnie powinni działać w tym zakresie – podkreśla Michał Kanownik.

Rekomendacje Cyfrowej Polski z debaty o 5G zostały przesłane do przedstawicieli polskiego rządu oraz parlamentu.

Pełna treść rekomendacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *