Debata CEE Digital Summit 2021: Jak wspierać innowacyjne firmy w regionie Trójmorza?

Czy Europa Środkowo-Wschodnia stała się zagłębiem najnowszych technologii? Co hamuje rozwój innowacji w regionie? Na pytania te starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Technology” w czasie CEE Digital Summit Warsaw 2021. Spotkanie branży cyfrowej Europy Środkowo-Wschodniej z przedstawicielami tutejszych władz, odbyło się 7 i 8 października w Warszawie i poświęcone było dyskusji na temat przyszłości i priorytetów transformacji cyfrowej regionu.

Zaproszeni przez Związek Cyfrowa Polska uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad stopniem, w jakim państwa Inicjatywy Trójmorza wdrażają i rozwijają najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy, na potrzeby produkcji i pozostałych sektorów gospodarki. Dzielili się spostrzeżeniami na temat najlepszych praktyk rozwoju Przemysłu 4.0 w regionie i wyzwaniami, jaki wciąż stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią na technologicznej drodze. W debacie udział wzięli goście z Bułgarii, Litwy i Polski.

Technologia potrzebuje korzystnego ekosystemu

Wśród uczestników panowała zgoda co do fundamentalnego znaczenia cyfrowego i technologicznego filaru dla konkurencyjności Inicjatywy Trójmorza. Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego w KPRM wskazywał o co region musi zadbać, by wykorzystać szansę, jaką daje technologia: – Trójmorze w dużej mierze opiera się o swój cyfrowy filar i łączność w dosłownym, technicznym tego słowa znaczeniu. Tutejsza gospodarka jest zależna od przepływu danych. To zarówno szansa, jak i wyzwania. Dlatego też musimy kreować środowisko sprzyjające przedsiębiorstwom i utalentowanym innowatorom. Zastanówmy się jak ściągać i utrzymywać w regionie inwestycje oraz zapobiegać drenażowi zdolnych kadr – mówił Kroplewski.

Jako element budowy regionalnego środowiska dla wdrażania technologii do gospodarki wymieniono, m.in. ulgi podatkowe na inwestycje technologiczne i tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, promujących wykorzystanie technologii w przemyśle. – Łódzka strefa ekonomiczna ewoluowała na przestrzeni lat, lecz jedno pozostaje niezmienne: oferujemy nadzwyczajne środowisko podatkowe, wsparcie i narzędzia niezbędne dla przedsiębiorstw pragnących wejść w erę cyfryzacji i wdrażać nowe technologie – mówiła Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W czasie debaty poruszono również problem potrzeby zapewnienia w regionie odpowiednio wykwalifikowanej, utalentowanej kadry, która nie tylko będzie w stanie z nowych technologii korzystać, ale również je rozwijać. – W naszym regionie i całej Europie wciąż marzymy o zahamowaniu odpływu młodych i utalentowanych ludzi do Stanów, czy do Azji. Mamy wszelkie powody do dumy z naszego systemu edukacji, lecz niestety uzdolnieni, wykształceni tutaj młodzi ludzie zbyt często nie wiążą swojej przyszłości z regionem – zwracał uwagę Petar T. Ivanon, prezes American Chamber of Commerce w Bułgarii.

Kluczowa jest współpraca

Uczestnicy panelu podkreślali, że konieczne jest umożliwianie Trójmorskimu, wschodzącemu biznesowi technologicznemu szybkiego wzrostu na drodze regionalnej współpracy i dzielenia się narzędziami. Prezes litewskiego związku sektora cyfrowo-technologicznego INFOBALT wskazywał na potrzebę budowy spójnego i jednolitego środowiska technologii w regionie. – Nasze narzędzia cyfrowe muszą być kompatybilne i jednolite w regionie, jeśli współpraca ma postępować. Transgraniczna gospodarka czasu rzeczywistego pozwoli nam zwiększyć naszą konkurencyjność. Zunifikowane rozwiązania pozwolą rozkwitać cyfrowemu biznesowi Europy Środkowo-Wschodniej, wydajnie działać w ramach Inicjatywy Trójmorza i budować jej potencjał gospodarczy – mówił Mindaugas Ubartas. Do ekspansji w regionie zachęcała Agnieszka Sygitowicz. – Zapraszamy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej start-upy z państw partnerskich. Pragniemy umożliwiać pochodzącym z naszego regionu, innowacyjnym firmom rozwój i podbijanie rynków w całym Trójmorzu – mówiła wiceprezes ŁSSE S.A.

Cyfrowy szczyt w Warszawie

Debata „Technology” była jedną z dyskusji zorganizowanych w ramach CEE Digital Summit Warsaw 2021. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 organizacji reprezentujących branżę cyfrową z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej, władz z regionu oraz firmy technologiczne. Wydarzenie zakończono opublikowaniem wspólnej deklaracji organizacji branży cyfrowej w regionie, zrzeszonych w ramach CEE Digital Coalition, regionalnej koalicji branżowej, która wskazała priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej.

Obejrzyj całą konferencję >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *