Branża cyfrowa o najważniejszych cyfrowych priorytetach dla nowego rządu

Transformacja cyfrowa powinna uzyskać w nowej Radzie Ministrów rangę priorytetową. Należy wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej, zacieśniać współpracę państwa i biznesu dla rozwoju cyfrowego, ale także pamiętać o dalszej cyfryzacji edukacji i zadbać o silny głos Polski w sprawach cyfrowych na forum UE – eksperci Związku Cyfrowa Polska wskazują najważniejsze wyzwania w sferze cyfrowej stojące przed nowym rządem.

Związek Cyfrowa Polska, organizacja zrzeszająca krajową branżę cyfrową i nowoczesnych technologii przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu rekomendacje dot. priorytetowych obszarów cyfryzacji na rozpoczętą kadencję. W piśmie eksperci organizacji przedstawili kluczowe kwestie i sugestie dot. działań w zakresie cyfryzacji życia społecznego i gospodarczego w kraju. – Liczymy, że nasze rekomendacje będą pomocne w kształtowaniu polityki rządu w zakresie nowoczesnych technologii. Cyfryzacja powinna zająć wysoką pozycję na liście priorytetów nowego rządu, ponieważ to nowoczesne technologie są dziś podstawą konkurencyjności polskiej gospodarki i jakości życia obywateli – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska

Wykorzystać potencjał nowych technologii

Rekomendacje skierowane przez branżę cyfrową do nowego rządu dotyczą m.in. wykorzystania potencjału AI oraz zmian w polityce dot. chmury obliczeniowej, a także cyberbezpieczeństwa. Eksperci postulują o rewizję rządowej strategii dotyczącej rozwoju sztucznej inteligencji, a także wyznaczanie dla niej nowych priorytetów. „Sztuczna inteligencja pozwoli nam m.in. na zwiększenie wydajności systemu ochrony zdrowia, tworzenie lepszej jakości miejsc pracy, wydajniejszą produkcję czy rozwój ośrodków akademickich. Potrzeba przemyślanego planu, aby w pełni wykorzystać potencjał AI” – podkreślają w piśmie eksperci Cyfrowej Polski.

W ich opinii konieczne jest także zdefiniowanie na nowo polskiej polityki chmurowej i położenie nacisku na cyberbezpieczeństwo. – Kraje wiodące w procesie cyfryzacji administracji bazują właśnie na chmurze obliczeniowej, która pozwala na zachowanie najwyższej jakości realizowanych usług dla obywateli, a jednocześnie jest rozwiązaniem efektywnym kosztowo, elastycznym i stanowi dodatkową zaporę cyberbezpieczeństwa – podkreśla Michał Kanownik. Zdaniem ekspertów organizacji konieczna jest nowelizacja uchwały o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa (WIIP) i zamienienie jej w rzeczywistą i holistyczną politykę Cloud-First. – Technologie chmurowe są również kluczowe dla bezpieczeństwa zasobów administracji publicznej i podstawowych funkcji pełnionych przez państwo. Kazus ukraiński udowodnił, że zlokalizowanie wszystkich kluczowych danych na terenie jednego państwa może rodzić poważne niebezpieczeństwo w kontekście ataków cybernetycznych oraz kinetycznych – wylicza Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska

Cyfryzacja edukacji kluczem do rozwoju

W opinii Cyfrowej Polski, ministrowie nowego rządu powinni poświęcić wiele uwagi kontynuacji transformacji cyfrowej polskiego szkolnictwa i edukacji. Jak podkreśla organizacja, transformacja cyfrowa systemu edukacji przy użyciu chmury i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego w placówkach oświatowych przyniesie wiele pozytywnych efektów, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ich zdaniem, ważne jest, aby w ramach transformacji cyfrowej nie tylko kupować urządzenia, ale też połączyć je w spójną sieć. „Dzięki temu będzie możliwe odpowiednie modyfikowanie programów nauczania, monitorowanie postępów uczniów oraz zapewnienie im bezpieczeństwa” – wyliczają eksperci. W opinii przesłanej do ministra cyfryzacji podkreślono również kluczowe znacznie programów takich jak bon dla nauczyciela czy komputer dla 4-klasisty, które w opinii branży powinny być kontynuowane. – Programy tego typu są kluczowe dla rozwoju cyfrowej szkoły i powinny być rozszerzone o szerszą gamę urządzeń np. tablety, monitory czy cyfrowe tablice – zaznacza prezes Cyfrowej Polski.

Długa lista wyzwań

Rekomendacje udzielone przez Związek nowej Radzie Ministrów dotyczą także wyrównywania szans dla krajowych i europejskich podmiotów e-commerce, mierzących się dziś z nierówną konkurencją ze strony firm azjatyckich, czy procesu pilnej implementacji unijnych przepisów, takich jak Akt o Usługach Cyfrowych. Zdaniem ekspertów równie istotne jest, aby Polska objęła strategiczną rolę w Europie w sprawach cyfrowych i promowała neutralne technologicznie podejście do zrównoważonego rozwoju, zachęcając do innowacji, chroniąc jednocześnie prawa własności intelektualnej przedsiębiorstw.
Polska od lat zajmuje ostatnie miejsca w unijnym rankingu DESI, który mierzy poziom cyfryzacji państw członkowskich. W celu monitorowania postępów polski Rząd powinien wyznaczyć strategiczny plan dla wdrożenia celów unijnej „Cyfrowej Dekady” i określić jak rozdysponowane zostaną środki przeznaczone na cyfryzację, w tym na rozwój infrastruktury 5G, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” – czytamy w liście skierowanym przez organizację do Prezesa Rady Ministrów.

W rekomendacjach ekspertów Cyfrowej Polski dla nowego rządu znalazło się także miejsce na apel o poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bliższą współpracę państwa i biznesu dla rozwoju cyfrowego. – Konieczne jest też stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjne w konsultacji z sektorem prywatnym, aby w najbliższych latach stać się jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo społeczeństw w UE. W procesie tworzenia prawa liczymy na otwartość na dyskusję z przedstawicielami sektora technologicznego i na procedowanie aktów prawnych w trybie umożliwiającym kompleksowy proces konsultacyjny – wskazuje Michał Kanownik.

 

Pełna treść pisma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *