Cyfrowi liderzy regionu CEE dyskutowali nt. przyszłości gospodarki cyfrowej Trójmorza

Relacje transatlantyckie będą miały duży wpływ na transformację cyfrową Europy Środkowo-Wschodniej, a współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą musi opierać się na otwartości na innowacyjne produkty i usługi – mówili uczestnicy dyskusji poświęconej rozwojowi gospodarki cyfrowej w krajach Trójmorza, która odbyła się podczas CEE Digital Summit 2021 w Warszawie.

Cyfrowy szczyt zorganizowany w dniach 7-8 października przez Związek Cyfrowa Polska w ramach projektu CEE Digital Coalition był spotkaniem branży nowych technologii z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli władz tego regionu i poświęcony został tematom związanym z przyszłością cyfrowego Trójmorza i priorytetom transformacji cyfrowej regionu.

Wśród wielu dyskusji, rozmawiano m.in. o znaczeniu relacji transatlantyckich dla regionu Trójmorza. Wzięli w niej udział: minister transformacji cyfrowej Słowenii Mark Boris Andrijanič, wiceminister gospodarki i innowacji Litwy Eglė Markevičiūtė, a także Tomasz Jamróz, dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej w MSZ oraz Marta Poślad, Head of CEE & Transatlantic Public Policy w Google. Uczestnicy w dyskusji poruszyli kwestie dotyczące przepisów o zasięgu europejskim o kluczowym dla branży cyfrowej znaczeniu – czyli DSA i DMA – źródeł finansowania rozwoju gospodarki cyfrowej w regionie, w tym mechanizmu RRF, oraz najważniejszych wspólnych projektów, a także szczególnych dla naszego regionu możliwości oraz roli działających tu amerykańskich firm technologicznych.

Współpraca na niełatwej drodze ku cyfryzacji

Wiceminister gospodarki i innowacji Litwy zwróciła uwagę na problemy, z jakimi musi zmierzyć się nasz region Europy. – Jesteśmy na skraju istotnych przemian naszej gospodarki cyfrowej. Niestety jednak kurs na cyfryzację obrany w Europie jest często pomijany przez władze w Europie Środkowo-Wschodniej. Musimy to zmienić – stwierdziła minister Eglė Markevičiūtė. Jej zdaniem najważniejsze dla rozwoju cyfrowego regionu jest kilka czynników. – Przede wszystkim musimy zadbać o wykształconych pracowników, edukację cyfrową oraz odpowiednie zasady opodatkowania. To trzy najważniejsze dla nas elementy – wskazywała litewska wiceminister.

W jej opinii kluczowe dla cyfryzacji Europy Środkowo-Wschodniej są również relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Podobne zdanie wyraził słoweński minister transformacji cyfrowej Mark Boris Andrijanič.  – To prawda, że UE i Stany Zjednoczone nigdy nie będą zgadzać się, co do każdego detalu regulacji kształtujących rynek cyfrowy. Ale zarówna Unia, jak i USA podzielają najważniejsze, fundamentalne wartości i posiadają wspólny interes gospodarczy w dbaniu o sektor cyfrowy. To właśnie pozwoli nam pozostać bliskimi partnerami i działać na tym polu razem – stwierdził.

Z kolei Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych apelował o otwartość na innowacyjne rozwiązania powstające w państwach Trójmorza w ramach relacji transatlantyckich. – Jednym z kluczy do wzrostu Trójmorza jest fakt, że oferujemy firmom z USA okazję na działanie w wysoce ucyfrowionych sektorach w regionie. Nasza współpraca musi opierać się właśnie o otwartość partnerów na powstające w regionie innowacyjne produkty i usługi – zaznaczył Tomasz Jamróz.


Sprawiedliwe i równe regulacje

Natomiast Marta Poślad, Head of CEE & Transatlantic Public Policy w Google zwracała uwagę, że dla rozwoju branży technologicznej kluczowe są regulacje, które będą sprawiedliwe. – Jako sektor liczymy, że przepisy kreujące gospodarkę cyfrową regionu i całej UE będą przede wszystkim traktować wszystkich graczy na rynku w sposób równy. Cieszymy się widząc, że prezydencję w Unii objął partner z naszego regionu (Słowenia) i zabiegać będzie o najlepszy interes Europy Środkowo Wschodniej – mówiła przedstawicielka Google. Przypomniała, że niedawno w ramach struktur Unii Europejskiej powstała Rada Handlu i Technologii UE-USA, która stanowić będzie nową platformę rozwoju regionalnego środowiska cyfrowego. – Inicjatywa Trójmorza i jej gospodarka cyfrowa mogą dzięki Radzie wiele zyskać – stwierdziła Marta Poślad.

Obejrzyj całą konferencję >>>

Sponsorem CEE Digital Summit Warsaw 2021 była firma Google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *