Potrzebujemy rządowej strategii wdrożenia radia cyfrowego w Polsce

Związek Cyfrowa Polska uważa, że konieczne jest opracowanie kompleksowej strategii wdrożenia radia cyfrowego w Polsce. Miałaby ona wyznaczyć horyzonty czasowe i warunki graniczne, po których mogłoby nastąpić wyłączenie radia analogowego.

Organizacja apeluje do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego o powołanie specjalnego zespołu roboczego, który miałby się zająć zbudowaniem takiego planu. Zasiadać w nim mieliby rynkowi eksperci, ale i nadawcy, regulatorzy rynku oraz przedstawicieli producentów elektroniki.

Cyfryzacja radia jako element cyfrowej transformacji

Takie postulaty znalazły się w opinii przesłanej przez Związek Cyfrowa Polska do Ministerstwa Cyfryzacji, która dotyczy zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji.  „Polska powinna włączyć proces cyfryzacji radia do cyfrowej transformacji kraju. Podążanie w kierunku innowacyjności zawsze będzie budzić wątpliwości, nawet ze względu na konieczne do poniesienia koszty, jednak stanie w miejscu często okazuje się krokiem w tył” – zaznaczył w piśmie prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. Organizacja przypomina również, że krok ten jest tym bardziej uzasadniony, że jeszcze w tym roku dojdzie do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, która ustawania Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Nakłada on m.in. obowiązek montowania w nowych samochodach radioodbiorników umożliwiających odbiór naziemnego sygnału cyfrowej radiofonii. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia takiego prawa do grudnia 2020 r.

Producenci o wymogach dla radioodbiorników samochodowych

W opinii przesłanej do Ministerstwa Cyfryzacji, Związek Cyfrowa Polska popiera także zaproponowane przez resort zmiany w rozporządzeniu, które znoszą dla odbiorników samochodowych wymóg obsługi komunikatów drogowych (TEPEG) oraz elektronicznego przewodnika po programach (EPG). Jak zaznacza Związek, pomoże to usunąć główne przeszkody sprawnego wdrożenia wymagań przez producentów odbiorników. „Potrzeba zmian wynika ze zmieniających się możliwości technicznych i rozwiązań stosowanych w odbiornikach samochodowych. Są one zgodne również ze zmianami rekomendacji, których w ostatnim czasie dokonało stowarzyszenie WordDAB” – podkreślono w piśmie. Cyfrowa Polska proponuje jednocześnie, aby nie różnicować rodzaju odbiorników – stacjonarnych kontra samochodowych – w zakresie EPG.

Czytaj całe stanowisko >>> [kliknij tutaj]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *