Po CyberSec Forum – wytyczne dot. cyberbezpieczeństwa elektrosprzętu

Instytut Kościuszki, który zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa i organizuje cykliczne konferencje na ten temat przygotował publikację zawierającą zbiór praktycznych rekomendacji, które mają pomóc w tworzeniu kompleksowej strategii działań chroniących państwo i konsumentów przeciwko cyberzagrożeniami.

Materiał to wynik debat i spotkań, które odbywały się podczas CyberSec Forum w Krakowie na początku października 2018 r. W opracowywaniu odpowiednich wytycznych uczestniczył także Związek Cyfrowa Polska. Propozycje w tym zakresie zostały przedstawione przez prezesa Michała Kanownika.

W publikacji przygotowanej przez zespół organizujący CyberSec znalazły się m.in. rekomendacje dot. bezpieczeństwa sprzętu elektronicznego takiego jak komputer, notebooki, drukarki, smartfony i inne urządzenia mobilne w procesie zamówień publicznych. Wśród nich wskazano na konieczność ciągłego kształcenia i podnoszenia świadomości urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie odpowiedniej i skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami. Podkreślono również potrzebę określenia przez państwo szczegółowych wytycznych w przetargach na zamówienia sprzętu elektronicznego, które obejmowałyby kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Autorzy publikacji zwracają też uwagę na to, że administracja publiczna powinna używać wyłącznie sprzętu elektronicznego, dla którego wydano specjalny certyfikat bezpieczeństwa (określonego przez państwo w ramach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa).

Pełna treść publikacji >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *