Wniosek Cyfrowej Polski do Komisji Europejskiej w sprawie zmian w Dyrektywie WEEE

W ramach przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych, Związek Cyfrowa Polska przesłał do Brukseli swoje uwagi i propozycje zmian w Dyrektywie UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Organizacja wnosi m.in. o poprawienie procesów recyklingu, lepszego monitorowania rynku ZSEE, a także prowadzenia spójnej polityki przez UE wobec producentów sprzętu.

Wniosek organizacji został poprzedzony szeroką wspólną dyskusją wśród członków i ekspertów z branży cyfrowej i nowych technologii na temat obowiązujących dziś unijnych przepisów w sprawie postępowania z elektrośmieciami i obowiązkami wynikającymi z tego tytułu dla producentów sprzętu.

Rosnący problem szarej strefy

W przesłanym do Brukseli stanowisku Związek Cyfrowa Polska wnioskuje między innymi o poprawienie procesów recyklingu. Zdaniem organizacji należy wprowadzić obowiązkowe standary w tym zakresie dla wszystkich przetwarzających elektrośmieci na obszarze Unii Europejskiej, np. normy w oparciu o standardy CENELEC.

Branża ocenia również, że konieczne jest stworzenie skuteczniejszego systemu monitorowania rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bo zdaniem Cyfrowej Polski w związku z rosnącym importem produktów z krajów trzecich rośnie też szara strefa w obszarze właściwego postępowania i dokumentowania poddanego przetworzeniu ZSEE. „Obecnie istnieją firmy spoza systemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które nie są zarejestrowane lub nie zgłaszają się do rejestrów krajowych. W przypadku produktów sierocych pozostawionych przez takich producentów inni interesariusze systemu ZSEE muszą ponieść koszty zarządzania ZSEE, a konkurencja stanie się nieuczciwa.Sprzedaż produktów bez rejestracji i wkładu do lokalnych systemów ZSEE nie powinna być możliwa i należy zastosować bardziej rygorystyczne środki egzekwowania prawa wobec gapowiczów, zwłaszcza podczas wprowadzania produktów na rynek UE” – podkreślono w stanowisku.

Sprzeczne polityki UE wobec producentów sprzętu

W opinii branży problemem obecnej Dyrektwy WEEE jest również brak elastyczności w szczególności w grupach produktów, których cechuje długa żywotność. Chodzi tu m.in. o panele fotowoltanicze. Obecny kształt unijnych regulacji wymaga zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który na rynku praktycznie pojawi się dopiero za 20-30 lat.

Cyfrowa Polska zwraca również uwagę na rozbieżnośc polityki Unii Europejskiej w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z jednej strony Brukesla zachęca i dąży do wydłużenia żywotności tego typu produktów. Z drugiej – cały czas zwiększa targety pozyskiwania ZSEE. W opinii organizacji obu polityk nie da się pogodzić i konieczne jest uwzględnienie tego problemu w nowej wersji Dyrektywy WEEE.

Pełną treść stanowiska można znaleźć tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *