Zmiany w Kodeksie cywilnym utrudnią dochodzenie wierzytelności [OPINIA DO USTAWY]

Związek Cyfrowa Polska skierował opinię do przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej  do spraw zmian w kodyfikacjach Arkadiusza Mularczyka w sprawie zapisów, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W opinii Związku w projektowanych przepisach, nad którymi pracuje obecnie Komisja, znalazły się takie propozycje, które mogą w istotny sposób utrudnić  dochodzenie wierzytelności przez przedsiębiorców, a tym samym przyczynić się do powiększania się zatorów płatniczych w obrocie. „Od wielu lat stanowią  one jeden z głównym problemów na rynku, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców” – przypomniano w opinii.

Jak podkreśla Cyfrowa Polska, w procedowanym projekcie znalazł się nowy przepis art. 139, wg którego w razie braku odbioru awizowanej przesyłki pozew musiałby być doręczony przez komornika na koszt powoda. Powód w terminie 2 miesięcy musiałby przedłożyć dowód doręczenia osobistego przez komornika lub dowód, że pozwany w istocie mieszka pod wskazanym przez niego adresem. Jeżeli tego nie zrobi, to sąd zawiesi postępowanie.

„Proponowany przepis spowoduje, że pozwani nie odbierając przesyłek sądowych będą unikać postepowań sądowych, je odwlekać i przedłużać. Próby doręczeń komorniczych również mogą nie przynieść skutku, bo nikt nie ma obowiązku przebywać w miejscu zamieszkania w godzinach pracy komorników. W praktyce doręczenia komornicze będą fikcją. A powodowie zostaną z problemem śledzenia czy szukania swoich dłużników, którym KPC ułatwi unikanie odpowiedzialności i przewlekanie postępowań” – przestrzega w opinii skierowanej do przewodniczącego Komisji, Związek Cyfrowa Polska.

Cała opinia dostępna jest tutaj >>> [kliknij].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *